TTB'den Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Uyarı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 şubat depremlerinin birinci yılında Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekim aktivistleri ile birlikte deprem bölgesine gitti. TTB’nin yayınladığı raporda Hatay bölgesinde beş yaş altı çocukların yüzde 6.2’sinde bodurluk; yüzde 8.9’unda zayıflık ve yüzde 4.4’ün aşırı kiloluluk tespitine değinen TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Beslenme olanakları da son derece sınırlı deprem bölgesinde. Boy uzaması ile ilgili sınırlılıklar var, düşük kilolular ve tabii bu gelecekteki yaşamlarına da yansıyacak” dedi. Fincancı dayanışma ziyaretlerine ilişkin de “Burada özellikle üzerinden bir yıl geçtikten sonra hala bu koşulların iyileştirilmediği, devletin bir organizasyon gerçekleştirmediği ortamlarda aslında toplumumuz da ne yazık ki depremde zarar gören insanlarımızın hala gereksinimleri olabileceğini düşünemiyorlar. Devletin görevlileri yani kamu otoritesinin görevini yerine getirmediğini de unutmayalım lütfen ve kamu otoritesine bu görevi hatırlatılmalı" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık 04.02.2024, 21:25
TTB'den Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Uyarı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş merkezli ve 11 kentte büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekim aktivistleri ile birlikte deprem bölgesine gitti. TTB’li hekimler dayanışma ziyaretlerine Gaziantep ve Malatya’dan iki kol halinde başladı.

TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) oluşturduğu Deprem Koordinasyonu, “Deprem Bölgesindeki beş yaş altı çocukların beslenme durumları” raporunu yayınladı. Depremden yıkıcı şekilde etkilenen Hatay üzerinden araştırma yapılan raporda; çalışmaya katılan çocukların yüzde 63.8’i Antakya, yüzde 23.2’si Defne ve yüzde 12.9’u Samandağ’da ikamet ettiği belirtildi.

Raporda araştırmaya katılan çocukların barınma alanlarının;  çoğunlukla yüzde 40.4 oranında düzenli konteyner kentler ve yüzde 32.4 oranında düzensiz çadır kentler olduğu yer verildi. Hanelerde çoğunlukla yüzde 84.7 oranında  4 ve üzeri kişi bulunduğu da bulgular arasında. 

“AİLELERİN SADECE ÜÇTE BİRİ DÜZENLİ GIDAYA ERIŞIME SAHİPTİR”

Raporda şu tespitlere yer verildi: 

“Neredeyse tüm ailelerin mutfağa erişim olanağı bulunmakla birlikte yüzde 10.3’ünün kendine ait mutfağı yoktur. Ailelerin yüzde 88.5 yemeklerini evde kendileri hazırlamaktadır. Ailelerin sadece üçte biri düzenli gıdaya erişime sahiptir ve ailelerin dörtte üçü gıda desteğinin olmadığını ya da yetersiz olduğunu bildirmiştir. Yine ailelerin yaklaşık üçte birinin gıdayı saklama koşulları yok ya da yetersizdir. Bunun nedenleri buzdolabının olmaması ya da küçük olması ve elektrik kesintisidir. 

“AİLELERİN YÜZDE 43.5’İNİN SUYA ERİŞİMİ YETERSİZ YA DA YOKTUR”

Ailelerin yüzde 43.5’inin suya erişimi yetersiz ya da yoktur. Bunun nedeni sıklıkla dağıtım eksikliği-yetersiz dağıtım ve su kesintileri olarak bildirilmiştir. İçme suyunu şebekeden temin edenlerin oranı sadece yüzde 11.3’tür. Halen ailelerin dörtte üçü sularını şişe suyu ile temin etmektedir. Bunu yüzde 15.2 oranında arıtma ve yüzde 11.3 oranında depo izlemektedir. 

“BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA YAŞ ARTTIKÇA ÖĞÜN SAYISI AZALDIĞI DİKKATİ ÇEKMEKTEDİR”

Beş yaş altı çocuklarda yaş arttıkça öğün sayısı azaldığı dikkati çekmektedir. 0-11 aylık bebeklerin  yüzde 93.8’i beş ve üzeri öğün yaparken, bu oran bir yaşta yüzde 55.8, iki yaşta yüzde 6.3, üç yaşta yüzde 10.3 ve dört yaşta yüzde 8.0’dır. Günlük öğüne sahip olmayan çocukların varlığı yaşla birlikte artmaktadır ve dört yaşta yüzde 7.2’yi bulmaktadır. 

“9-11 AYLIK ÇOCUKLARIN YÜZDE 4.0’I ANNE SÜTÜ, MAMA VEYA EK GIDA ALMAMAKTA AİLE SOFRASINDAN BESLENMEKTEDİR”

İlk altı ayda sadece anne sütü alanlar yüzde 55.6’dır ve anne sütü almayan formül mama ve ek gıda ile beslenen bir tane de olsa bebek vardır. İlk altı aylık çocukların üçte birinden fazlası anne sütüne mama ve ek gıda eklerken yüzde 4.4’ü ise ek gıda eklemiştir. İlk altı ayda ek gıdaya geçen bebek oranı yüzde 44.4’e ulaşmaktadır. 6-23 aylık çocukların yüzde 4.2’si halen sadece anne sütü ile beslenirken, yüzde 22.3’ü anne sütü almamaktadır. İki yaşa kadar ek gıdaya geçmeyen sadece mama ile beslenen çocuklar bulunmaktadır (yüzde 1.8). Çocukların yüzde 4.2’si altı aydan sonra da sadece anne sütü tüketirken; yüzde 22.9’u altı aydan sonra hiç anne sütü almamaktadır.

Çocukların yaklaşık üçte biri (yüzde 33.3) altıncı aydan sonra mama ve ek gıdaya başlamıştır. 9-11 aylık çocukların yüzde 4.0’ı anne sütü, mama veya ek gıda almamakta aile sofrasından beslenmektedir. 12-17 aylık çocukların yüzde 16.7’si ve 18-23 aylık çocukların yüzde 50’si anne sütü tüketimi hiç yoktur.

“BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN YÜZDE 6.2’SINDE BODURLUK; YÜZDE 8.9’UNDA ZAYIFLIK BELİRLENMİŞTİR”

Beş yaş altı çocukların yüzde 6.2’sinde bodurluk; yüzde 8.9’unda zayıflık ve yüzde 4.4’ün aşırı kiloluluk belirlenmiştir. Mülteci nüfusta toplamda bodurluk sıklığı yüzde 8.8 iken çok bodurluk yüzde 3.8, bodurluk yüzde 5.0’dır. Zayıflık toplamda yüzde 6.3 iken çok zayıf prevalansı yüzde 2.5 ve zayıf prevalansı yüzde 3.8’dir. Mülteci çocuklarda aşırı kiloluluk prevalansı ise yüzde 5.7’dir. Yetersiz beslenme durumu cinsiyete göre değerlendirildiğinde sırasıyla bodurluk erkek çocuklarda yüzde 8.8; kız çocuklarda yüzde 4.5; zayıflık erkek çocuklarda yüzde 10.9; kız çocuklarda yüzde 6.9 ve aşırı kiloluluk erkek çocuklarında yüzde 4.4; kız çocuklarında yüzde 4.5’tir.”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ise hem söz konusu verilere hem de deprem bölgesindeki gözlemlerine ilişkin ANKA Haber Ajansı’na şu değerlendirmede bulundu:

“ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALEN INSANLARIN SAĞLIKLI KOŞULLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLECEKLERİ BARINMA OLANAKLARI MEVCUT DEĞİL”

“Depremin birinci yılında Türk Tabipleri Birliği olarak deprem bölgesinde meslektaşlarımız ile buluşmaya geldik. Tabip odalarımızdan da meslektaşlarımızın katıldığı bu ziyaretlerde hem hastanelerdeki meslektaşlarımızı ziyaret ediyor, çalışma koşullarını öğrenmeye çalışıyoruz hem de özellikle birinci basamakta aile hekimlerinin enkaz altında kalan aile sağlığı merkezlerinde yitirdikleri malzemelerin temini için bir çaba gösteriyoruz. Meslektaşlarımıza ihtiyaçları olan tıbbi malzemeleri, muayene için gerekli cihazları temin ettik. Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşlarımızın çalışmalarını yürütebilmesi için koşulları iyileştirme çabamız oldu. Ancak deprem bölgesinde dolaşırken ne yazık ki gördüğümüz tablo hiç iç açıcı değil; üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halen insanların sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilecekleri barınma olanakları mevcut değil. Konteynerlerde kalıyorlar; bu konteynerlerin tahmin edileceği üzere nüfusu oldukça yoğun. Kalabalık olarak çok dar bir alanı paylaşmak zorunda kalıyorlar. 

“BÜYÜME GERİLİKLERİ İLE KARŞI KARŞIYA ÇOCUKLAR. BOY UZAMASI İLE İLGİLİ SINIRLILIKLAR VAR”

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan özellikle 5 yaş altı çocukların beslenmesi ve beslenmenin büyüme gelişmeye etkileri üzerine raporumuzda da görüldüğü üzere beslenme olanakları da son derece sınırlı deprem bölgesinde. Buna bağlı olarak da büyüme gerilikleri ile karşı karşıya çocuklar. Boy uzaması ile ilgili sınırlılıklar var, düşük kilolular ve tabii bu gelecekteki yaşamlarına da yansıyacak. Burada özellikle üzerinden bir yıl geçtikten sonra hala bu koşulların iyileştirilmediği, devletin bir organizasyon gerçekleştirmediği ortamlarda aslında toplumumuz da ne yazık ki depremde zarar gören insanlarımızın hala gereksinimleri olabileceğini düşünemiyorlar. Artık belli bir yerleşik hayata geçmiş olacaklarını var sayıyorlar. Oysa böyle bir durum söz konusu değil ve kendilerini terk edilmiş hissediyor deprem bölgesindeki insanlar. 

“KAMU OTORİTESİNİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİ DE UNUTMAYALIM LÜTFEN VE KAMU OTORİTESİNE BU GÖREVİ HATIRLATILMALI”

O nedenle biz, o terk edilme duygusunu yaşanmaması için özellikle meslektaşlarımız ile buluşmak, birinci yılında burada ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istedik. Toplumun bu dayanışmayı devam ettirmesi çok önemli. Ama asıl sorumluluğu olan, devletin görevlileri yani kamu otoritesinin görevini yerine getirmediğini de unutmayalım lütfen ve kamu otoritesine bu görevi hatırlatılmalı. Toplum olarak görevini yerine getirmeyenlerin, sorumlu sayılacağı bir kez daha vurgulanmalı.” 

Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Sivasspor 28 38
9. Antalyaspor 28 36
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Karagümrük 28 29
17. Hatayspor 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9