Özgür Özel, 23 Nisan Oturumunda Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Gündemli Toplantısında, “Bugün burada, milletin oylarıyla Türkiye’nin birinci partisi yaptığı CHP’nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Bugün bizler, 2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, ‘Seçimi CHP değil, biz kazandık’ gibi bir inkârcı tutumun milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek ve bizleri değil, milletimizi kırdığını ifade etmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. Siyasete düşen görev de milletin sandıktaki mesajını iyi okumaktır. Millet, 31 Mart’ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Bu iklime ayak uyduranlar ileriye gidecek; uyduramayanlar, milletin kararına direnenler, inatlaşmaya devam edenlerse başarısızlığa sürüklenecektir” dedi.

Gündem 23.04.2024, 18:26
Özgür Özel, 23 Nisan Oturumunda Konuştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu, özel gündemle toplandı. Genel Kurul’da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada şunları söyledi:

“Çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu yüce çatı, bundan 104 yıl önce ülkemizin dört bir tarafı işgal altındayken kurtuluşa inanan 436 temsilcinin katılımıyla açıldı. Sinop mebusu Şeref Bey’in en yaşlı üye sıfatıyla yaptığı konuşmayla vazifeye başlayan Büyük Millet Meclisi’nin eline, milletimizin yazgısı emanet edilmişti. O gün oluşan iradenin önünde büyük engeller vardı. Önlerindeki engel, işgal ordularından ibaret değildi. En büyük engel, işgal ordularını kırmızı halıyla karşılayıp onların iradesinden medet uman, bir acziyete teslim olan muktedirlerdi. Ancak kurucu kadroların o günkü şiarı, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına olan inançlarıydı.

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADENİN KURDUĞU TEK BİR ÜLKE VARSA O DA KUŞKUSUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’DİR''

Kurucu iradenin demokrasiye verdiği önemi anlamak için hatırlanmalıdır ki bu Meclis’in Şeref Bey’in konuşmasından sonra aldığı ilk karar, gelen mebusların mazbatalarının doğruluğunu tespit etmek için kurduğu Mazbata Tetkik Komisyonu’dur. 104 yıl önce, bu çatı altında tüm milletin iradesine ayna olan Meclis, önce kurtuluş mücadelesini yönetmiş; ardından bağımsızlığımızı kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni var etmiştir. Bugün, bulunduğumuz koltukları kıymetli kılan gerçeklik, Meclis’in bir askeri mücadele sonucunda kurulmadığı; Meclis’in bir askeri zaferi yönettiği ve devlet kurduğu gerçeğidir. Dolayısıyla dünya tarihinde, sandıktan çıkan iradenin kurduğu tek bir ülke varsa o da kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Ve genç Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde parlamentoda alınan kararlarla yükselmiştir. Atatürk’ümüzün ifade ettiği gibi, ‘Türk milleti mukadderatını, Büyük Millet Meclisi’nin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir. Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri milli hâkimiyettir.”

Ülkemiz ne zaman milli iradeden, demokrasiden uzaklaştıysa geriye gitmiş, vatandaşlarımızın refah seviyesi eksilmiştir. Askeri darbelerle, vesayetlerle demokrasimiz pek çok kez kesintilere uğratılmıştır. Son olarak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle hedef alınan yine demokrasimiz olmuştur. O gece Meclis’i açmayı ilk teklif eden milletvekiliyim. Ve o gece Meclisimiz, 100 yıl önce top seslerini duyarken aldığı kararlarla kazandığı gazilik ünvanını, devlete yerleştirilen bir terör örgütünün darbe girişimindeki direnciyle ne kadar hak ettiğini tüm dünyaya göstermiştir. Bombardıman altında, sığınakta darbe girişimine karşı Meclis’in ortak bildirisi kaleme alınırken, tüm siyasi partilerin temsilcileri parlamentonun güçlendirilmesi gerektiği noktasında fikir birliği içindeydi. Yasama yetkisinin münhasıran parlamentoda olmasını ortadan kaldıran bir anayasa değişikliği, maalesef darbecilerle mücadele etme gerekçesiyle ilan edilen OHAL şartlarında müzakere edilmiş ve OHAL şartlarında referanduma sunulmuştur. Bu pek çok demokratik ülkenin anayasasında yasaklanan ancak 12 Eylül Anayasası’nı yapan darbecilerin, sıkıyönetim şartlarında anayasa yapma ayıbını örtmek için anayasaya koymaktan kaçındıkları bir tedbirdir.

"SİYASETE DÜŞEN GÖREV MİLLETİN SANDIKTAKİ MESAJINI İYİ OKUMAKTIR''

Bu ülkeyi, Atatürk önderliğindeki Meclis’in demokrasiye inancı kurtarmıştır. Şimdi ise Meclis’in demokrasiyi kurtarmasına ihtiyaç vardır. Şüphesiz bunun ilk aşaması milletin kararına, tercihine, seçimine saygı duymaktır. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Bugün burada, milletin oylarıyla Türkiye’nin birinci partisi yaptığı CHP’nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Bugün bizler, 2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, ‘Seçimi CHP değil, biz kazandık’ gibi bir inkârcı tutumun milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek ve bizleri değil, milletimizi kırdığını ifade etmek isterim. Böyle bir tavrın bugün dağ gibi büyüyen sıkıntılarına çözüm bekleyen halkımıza bir faydası olmadığına da dikkat çekmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. Siyasete düşen görev de milletin sandıktaki mesajını iyi okumaktır. Millet, 31 Mart’ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Bu iklime ayak uyduranlar ileriye gidecek; uyduramayanlar, milletin kararına direnenler, inatlaşmaya devam edenlerse başarısızlığa sürüklenecektir. Bu nedenle toplumun sorunlarını görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran politikalar artık siyasetin gündeminden çıkmalıdır.

CAN ATALAY HATIRLATMASI...

Milletimiz seçimlerde; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve her alanda adalet mesajı vermiştir. Bugün burada 594 milletvekiliyiz. 4 arkadaşımız, 3 hafta önce belediye başkanı seçilerek bu görevlerinden ayrıldılar. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Genel Kurul salonunda, bu kürsüde geçirdiği bir rahatsızlık sonrası yaşamını yitirdi. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği bu Meclis’te, Anayasa’ya aykırı bir yargı kararına direnilemediği için düşürülmüştür. 24. Yasama Döneminde, grubu bulunan üç siyasi partiden hapishanede olan milletvekillerimizin hukukunu bu Meclis bir şekilde koruyabilmişken yönetim sisteminin değiştirilmesinin ardından Meclis, seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir parlamentodan seçilmiş milletvekilini koruyamayan bir parlamentoya gelinmiş olması Meclis’in güçsüzleştirildiğinin en önemli kanıtıdır.

"ARTIK MİLLETİN GÜNDEMİ OLMAYAN HİÇBİR KONU, BU MECLİS’İN DE SİYASETİN DE GÜNDEMİ OLMAMALIDIR”

Milletin son seçimlerde, siyasete çizdiği yeni hattın gereği olarak; artık milletin gündemi olmayan hiçbir konu, hiçbir tartışma, bu Meclis’in de siyasetin de gündemi olmamalıdır. Yapılan son serbest seçimlerin birinci partisi olarak bizim varlığımız ve demokrasiye inanan her bir vatandaşımızın varlığı, toplumun ihtiyaç duyduğu bu siyaset hattının teminatı olacaktır. Milletin muhatap edildiği yıkıcı ve yakıcı sorunların, dar gelirlilerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının, emeklilikte adalet isteyenlerin, kadınların ve gençlerin sorunlarının çözümü konusunda atılacak her adım için biz buradayız. Ancak milletin derdi olmayan suni gündemlerle, şahsi makamları koruma amaçlı taleplerle, gereksiz kavgalar ve polemiklerle Türkiye’yi meşgul etmek için bir muhatap arayan varsa biz orada olmayacağız.

Sorun neredeyse, çözümü oradadır. Milletin sorunlarının kaynağı siyasetteyse, çözümü de yine siyasettedir. Yıllardır yok sayılan, hor görülen toplum kesimlerine hakkını verecek adımları atmak, politikaları üretmek, kararları almak bu parlamentonun asli görevidir. Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi bizlere değil, partilerin genel başkanlarına değil, kendisi bir asker olmasına rağmen orduya değil; gençlere emanet etmiştir. Gençlere emanet ettiği gibi 23 Nisan’ı da çocuklarımıza armağan etmiştir. Biliyoruz ki çocuklarımızın hayallerine kavuşmalarını temin etmenin yolu da yurttaşlarımızın müreffeh yarınlara ulaşmasının yolu da 104 yıl önce açtığımız bu Meclisimizin üzerine titremekten, itibarını korumaktan ve Meclisimizi güçlendirmekten geçmektedir. Bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21