Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin 'Öğretmen' Önergelerine AKP ve MHP'den Ret

Saadet Partisi ve İYİ Parti; öğretmenlerin sorunlarının araştırılması için ayrı ayrı verdikleri önergelerin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesini önerdi. Öneriler AKP ve MHP Milletvekillerinin oyları ile ayrı ayrı reddedildi. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, ücretli öğretmenlerin sorununa “Fakülteler öğretmen yetiştirmek yerine ücretmen yani ‘ücretli öğretmen’ diye yeni bir meslek erbabı yetiştirmektedirler. Bir ücretli öğretmenin maaş bordrosunu incelediğimizde ayda yüz sekiz saat ek ders ücreti karşılığında sadece 6 bin 628 Türk lirası aldığını görüyoruz, SGK hizmet dökümünde ise yalnızca on dört gün gözükmektedir” dedi.

Eğitim 23.11.2023, 20:02 23.11.2023, 22:17
Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin 'Öğretmen' Önergelerine AKP ve MHP'den Ret

Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin öğretmenlerin atamaları ve sorunlarının araştırılması için ayrı ayrı verdiklerin önergelerinin öne alınması önerileri, bugün TBMM Genel Kurulu’nda ayrı ayrı görüşüldü. İki ayrı önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman, mülakatın kaldırılmasıyla ilgili AKP’nin verdiği sözü hatırlatarak, “Seçim beyannamenizde dahi paylaşılmadı mı, bu halka söz verilmedi mi? Evet, verildi. O hâlde neden hâlâ mülakatlar kaldırılmıyor? Söz vermek sizin için kıymetli olmayabilir ama vatandaşlarımız için çok önemli. Birçok öğretmen adayını daha mesleğinin başında ne hâle getirdiğimizin farkında mıyız? Kendilerini güven içinde hissetmiyorlar çünkü siz sözünüzü tutmuyorsunuz. Sözünü dahi tutmayan bir iktidarın kontrolündeki mülakata bu gençlerimiz nasıl güvenecekler? Bu hatadan dönün, mülakatları hemen kaldırın. Neden mi? Çünkü bütün siyasi partiler bu konuda söz verdiler. İnanıyorum ki böyle bir konuda 600 milletvekilimiz de ‘evet’ oyu kullanacaktır çünkü bütün partiler bu konuda söz verdi” dedi. 

“ÜCRETMEN, YENİ MESLEK”

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise ücretli öğretmenlerin sorununa dikkat çekerek, şunları söyledi: 

“Ben bugün ücretli öğretmenlik yapan bir öğrencimin sesi olmak istiyorum. Üniversitelerden mezun olup atanamayan öğretmenler eğitim sistemimizde derin bir yara hâline gelmiştir. Bu öğretmenlerimiz yıllarını eğitimlerine adamış, bilgi ve becerilerini gelecek nesilleri yetiştirmek için kullanmaya hazır değerli insan kaynaklarıdır. Ne var ki mevcut durumda birçok öğretmen tam zamanlı ve düzenli bir işe atanamamakta ve bunun yerine saat başı ücretle haftada sadece otuz saat ders verebilecek şekilde ücretli öğretmenlik yapmaya zorlanmaktadır. Bu arada, fakültelerin öğretmen yetiştiren bölümleri kapasite fazlasıyla öğrenci almaya devam etmektedir. Eğitim fakülteleri bu durumda büyük bir planlama hatasına dâhil edilerek mezun olan öğretmenlik öğrencilerini atanamaz hâle getirmektedir. Bu sebeple, fakülteler öğretmen yetiştirmek yerine ücretmen yani ‘ücretli öğretmen’ diye yeni bir meslek erbabı yetiştirmektedirler. Bir ücretli öğretmenin maaş bordrosunu incelediğimizde ayda yüz sekiz saat ek ders ücreti karşılığında sadece 6 bin 628 Türk lirası aldığını görüyoruz, SGK hizmet dökümünde ise yalnızca on dört gün gözükmektedir. Bu durum ücretli öğretmenlerin sosyal güvenlik haklarının da ciddi şekilde sınırlandığını göstermektedir. Ayrıca, iki ay önce ek ders ücretlerine yüzde 25’lik bir zam yapılacağı duyurulmuş olmasına rağmen maaşlar eski ücret üzerinden yatırılmış, önümüzdeki ay düzenleneceği söylenmiştir. Yüzde 25’lik zam dahi eklendiğinde ücretli öğretmenlerin alacağı maaş asgari ücretin altında kalmaktadır. Bu ücretler, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu, toplumdaki itibarını ve aynı zamanda eğitim kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, öğretmenlerin düşük ücretlerle çalıştırılması mesleğe olan ilgiyi azaltmakta ve eğitim alanında yetenekli bireylerin başka sektöre yönelmesine sebep olmaktadır. Öğretmenlik hem eğitim kalitesinin artırılması hem de toplumsal gelişim için kritik önem taşımaktadır. Öğretmenlere adil bir ücret politikası sunulmalı, çalışma koşulları iyileştirilmeli ve sosyal güvenlik hakları garanti altına alınmalıdır. Sadece bu şekilde öğretmenler mesleklerini layıkıyla yerine getirebilir ve toplumumuzun geleceğini şekillendirecek nesilleri yetiştirebilirler.”

HEDEP İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, öğretmenlerin geçinemediğini “AKP iktidarı başka bir evrende yaşıyor. Öğretmenler geçinemediğini haykırıyor; kiraların 12 bin lira olduğu bir yerde, bu öğretmen arkadaşların bu kadar az bir gelirle geçinebilmesini nasıl bekliyorsunuz? Ek iş yapanlar var, ek kurs veren öğretmen arkadaşlarımız var. Ücretli, sözleşmeli öğretmenlerin hayatını anlatmaya bile saatlerimiz yetmez çünkü onlar bakımından da kar tatillerinde, resmî tatillerde ya da ücretli olarak verilen şeylerde hiçbir şekilde gelirleri yok” diye açıkladı. 

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLAYAMAYIZ”

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel de öğretmenlerin eşit işe eşit ücret almadığını vurgulayarak, “Öğretmenlere ‘Mülakat kalkacak’ sözü verip bu sözü tutmayarak, PDR öğretmenlerine norm kadro sözünü tutmayarak Öğretmenler Günü’nü kutlayamayız. Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla öğretmenlerimizin mesleki kimliklerini örseleyerek, onları düşük maaşa, mesleki ve siyasi mobbinge maruz bırakarak 24 Kasımları kutlayamayız. Hele hele öğretmenlerimizi kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler olarak ayrıştırarak, güvencesizlikle paryalaştırarak asla kutlayamayız. Üç yılda bir müfredat değiştirerek öğretmenlerimizi değişen müfredata uyum sağlamaya zorlayarak, özel okul öğretmenlerinin taban maaş talebini görmezden gelerek, ‘eşit işe eşit ücret’prensibini hiçe sayarak Öğretmenler Günü’nü kutlayamayız. Bir kez daha söylüyorum öğretmenlerimizi 44 bin lira olan yoksulluk sınırının altında çalıştırarak, özel sektör öğretmenlerimizi ise 15 bin lira olan açlık sınırının bile altında çalışmaya mahkûm ederek huzurlu bir Öğretmenler Günü kutlamasından bahsedemeyiz” diye konuştu. 

“HAYIR, ÇÖZÜM ÜRETMİYORUZ’ ANLAYIŞI”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bir öğretmen ile arasında geçen diyalogu paylaşarak, “Geçenlerde Kırşehirli bir öğretmenimiz, akşam saatlerinde yürürken arabasından gördü, indi, beni durdurdu ‘Hocam, lütfen, atanmama konusunu bile geçtim, mülakat istemiyoruz çünkü güvenmiyoruz çünkü birçok arkadaşımız mağdur oldu bu konuda, lütfen sesimiz olun’ dedi. Bu feryat eminim ki sizlerden de birçok kişiye yapılıyor. Bu inattan vazgeçmemiz lazım. Bakın, Sayın Erdoğan seçimden önce ‘Bunu kaldıracağız’ dedi ama sanki bunu getiren kendileri değilmiş gibi seçim sonra ne oldu? Bu söz unutuldu. Şimdi de ‘Mülakat gibi mülakat yapacağız’ deniliyor; böyle bir anlayış olamaz arkadaşlar. Bu öğretmenlerimizin bugün yaşadığı problemleri ben içime sindiremiyorum, bir öğretmen evladı olarak içime sindiremiyorum. Eminim, sizlerden de birçok kişi bunun içine sindiremiyor ama ‘Bu problemi gelin, çözelim’ dediğimizde ‘Hayır, reddediyoruz. Hayır, çözüm üretmiyoruz’ şeklinde bir anlayışın içerisine giriyorsunuz” dedi. 

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, de mülakatın kalkacağı sözünü hatırlatarak, “Şimdi, AK Parti’li i arkadaşlarımıza bir tweet göstermek istiyorum, 26 Nisanda saat 13.00’te atılmış. Bu tweet AK Parti sayfasından mı atılmıştır, yoksa “fake” hesaptan mı atılmıştır? Eğer fake hesaptan atıldıysa ben tutanaklardan sözümün sonra geri çıkartılmasını isteyeceğim. Bu tweet sizin, seçim öncesi, gençlerimize verdiğiniz sözün tweeti, mülakatların kaldırılacağıyla ilgili tweet” diye vurguladı.

HEDEP Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ise “Öncelikle teşhisi doğru koyalım, teşhisi doğru koyalım. Bu ülkede en büyük sorunların başında atanmayan öğretmenler geliyor. AKP’nin iflas etmiş eğitim politikası nedeniyle 1 milyona yakın ataması yapılmayan öğretmen var. Bu nedenle yaşamdan umudunu kesmiş, hayalleri baltalanmış, intihar eden yüzlerce öğretmen var. Önümüzde duran ve iktidarın sus pus olduğu devasa bir sorun olarak da atanmayan Kürtçe öğretmenleri; sayıları neredeyse 1.500’ü buluyor. Son on yılda ataması yapılan Kürtçe öğretmeni sayısı 132, evet, sadece 132 tane. Hâlimize gülelim mi ağlayalım mı şükür mü edelim, bilmiyorum. Bakın, bu sayılar çok ama çok komik, hakikaten çok yetersiz, dalga geçer gibi âdeta. Bir an önce Kürtçenin Zazaki ve Kurmanci lehçelerinde eğitim verecek öğretmenlerin atanmasına öncelik verilmesi ve onlara alan açılması gerekiyor. Tabii, eğitimcilerin sorunları bununla da bitmiyor. Ücretli öğretmenler güvencesiz ve geçici çalışma koşullarında açlık sınırının altında ve âdeta ‘modern kölelik’ olarak adlandırabileceğimiz bir sistemle çalıştırılıyor. Özel sektör öğretmenlerinin de taban maaş ve özlük haklarına ilişkin sorunları ağırlaşarak devam ediyor. Özel sektör öğretmenleri sömürülüyor ve yok sayılıyor” diye konuştu. 

“EK İŞ YAPIYORLAR”

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko da öğretmenlerin ek iş yapmak zorunda kaldığını şöyle anlattı: 

“Türkiye’de öğretmenlerin sorunları saymakla bitmiyor. Öğretmenlerin yüzde 52’sinin kredi kartına, yüzde 22’sinin esnafa, yüzde 25’inin şahıslara borcu var; borçla geçinmek zorunda kalan öğretmenlerin yüzde 25’i ek iş yapıyor. Bu tablo, öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin içinde bulunduğu vahim durumu anlatıyor. Öğretmenlerin kategorize edilmesi ayrıca bir dertleri. Sınavla başöğretmen, uzman öğretmen gibi birtakım kategorilere ayrılmaları ayrıca bir sıkıntı. Öğretmenlik mesleğinin içinde bulunduğu durum ve sorunlar Türkiye’nin geleceği bakımından hiç de iç açıcı değildir. Öncelikle öğretmenler öğrencileri için mutlaka bir öğün sağlıklı beslenmenin sağlanmasını istiyorlar. Öğretmenler, ders dışı çalışma ücretlerinin, özellikle İYEP ve etütlerdeki ücretlerin düşüklüğünden dert yanıyorlar; sınıfların kalabalık olmasından dert yanıyorlar; vasıfsız ve liyakatsiz, sadece Hükûmete yakın sendikalara üye olduğu için atanan yöneticilerden dert yanıyorlar.”

Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Sivasspor 28 38
9. Antalyaspor 28 36
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Karagümrük 28 29
17. Hatayspor 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9