Ankara Gar Katliamında İhmal Raporu Ortaya Çıktı

10 Ekim Ankara Gar Katliamında ihmali olduğu gerekçesiyle soruşturulan 11 emniyet mensubu hakkında, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan disiplin raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, alınan istihbaratlara rağmen önlem alınmaması ile ilgili dönemin Ankara İl Emniyet Müdürü ve diğer emniyet mensuplarının “görevi savsakladığı” belirtildi. İlgililer hakkında “kınama cezası verilmesi gerektiği” ifade edildi. Raporda, önlemlerin alınmaması ile ilgili “bazı eksiklikler” değerlendirmesi yapıldı. Raporun büyük bir kısmının sansürlendiği de görüldü.

Asayiş 01.12.2023, 08:20
Ankara Gar Katliamında İhmal Raporu Ortaya Çıktı

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda düzenlediği canlı bomba saldırıları sonucu 103 insanın öldüğü katliama ilişkin, ihmali olduğu şüphesiyle soruşturulan polislere “kınama” cezası verildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri’nin 26 Şubat 2016 tarihli, “(06-2) 172” numaralı ve 3 bin 145 parça evraktan oluşan raporuna göre; katliamın yaşadığı dönemin Ankara Emniyet Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı, 5 şube müdür yardımcısı, bir komiser ve 3 polis memuru hakkında disiplin soruşturması yürütüldü.

Disiplin soruşturmasında, katliamda bu 11 emniyet mensubunun ihmali olup olmadığı incelendi. Soruşturmanın sonucunda hazırlanan raporun büyük bir kısmının sansürlenerek katliama ilişkin yargılamanın sürdüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

“ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ BAZINDA BAZI EKSİKLİKLERİN DE BULUNDUĞU…”

Raporda, haklarında disiplin soruşturması yürütülen emniyet mensuplarının isimlerinin sansürlendiği ve raporun büyük bir kısmının içeriğinin çıkarıldığı görüldü. 

Raporda, 10 Ekim günü emniyet tedbirlerinin “bazılarında eksikler olduğu” tespit edilerek, “Artan terör tehdidine karşı yukarıdaki olumlu tedbirlerin emniyet birimleri tarafından alındığı, bununla birlikte 10 Ekim 2015 tarihli toplantı ve gösteri yürüyüşünde alınması gereken emniyet tedbirleri bazında bazı eksikliklerin de bulunduğu…” ifadeleri kullanıldı.

Raporda “bazı eksikliklere” ilişkin sorumluluk değerlendirmesi de yapıldı. Raporda, IŞİD’in 4 ay içinde Diyarbakır ve Suruç’ta katliamlar yaptığı ve yeni katliamlara ilişkin istihbarat bilgileri geldiği belirtilerek, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yasal olarak gerçekleştirilen bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne herhangi bir saldırı olabileceğine dair hiçbir istihbarat bilgisi bulunmasa dahi bu tür toplantıların güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbirin alınmasının emniyet birimlerinin görevleri arasında bulunduğu, kaldı ki bu toplantıda dikkate alınması/değerlendirilmesi gereken kesin bilgiler içermeyen çok sayıda istihbarat bilgisi bulunduğu, bu bilgiler dikkate alınarak ve bu toplantıdan önceki 4 ay içinde Diyarbakır ve Suruç'taki toplantılarda bombalı eylem yapıldığı dikkate alındığında benzer eylemlerin Ankara'daki miting/toplantılarda da yapılması ihtimalinin her zaman bulunduğu, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi durumunda farklı güvenlik tedbirlerinin alınmasının gündeme gelebileceği (toplantımın ertelenmesinin gündeme getirilmesi veya toplanma alanı olan ve canlı bombaların patladığı Tren Garı çevresinde kontrolsüz bir toplanmaya müsaade edilmemesi, buranın gerekirse toplanma alanı olmaktan çıkarılması, burada toplanmaya müsaade edilecekse bu alanda daha çok sayıda personel görevlendirmesi yapılarak caydıncı bir takım önlemler alınması gibi)…”

Raporda dönemin Ankara Emniyeti Müdürünün “Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama" suçunu işlediği ve kınama cezası verilmesi gerektiğini belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“… Mevcut istihbarat bilgilerinin ve yakın dönemde diğer illerde meydana gelmiş olan benzer türdeki terör eylemlerinin rutin emniyet tedbirlerinin dışında toplantı ve gösteri yürüyüşleri özelinde ek tedbirler alınmasını gerektirecek nitelikte olduğu, yine alınacak her türlü önleme rağmen toplanma alanına kadar gelmiş olan canlı bombaların bu eylemlerinin engellenebilmesinin çok zor olduğu kabul edilse bile, mevzuat gereği yasal bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün güvenliğinin sağlanmasının İl Emniyet Müdürünün görevi…”

Raporda dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’na da görevini “savsakladığı” kaydedilerek, “kınama cezası” alması gerektiği belirtildi.

Raporda, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısına ilişkin “Yakın dönemde diğer illerde meydana gelmiş olan benzer türdeki terör eylemlerinin olduğu, yine bahse konu açık hava toplantısı için alınacak güvenlik tedbirlerinin planlamasında dikkate alınması gereken kesin bilgiler içermese de birçok istihbarat bilgisinin İstihbarat Şube Müdürlüğüne geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Önleme ve Müdahale Planının ‘Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşlerinde Görev Alan Şube Müdürlüklerinin Görevleri’ başlığı altındaki 2. Maddesinde İstihbarat Şube Müdürlüğünün ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı günün kesinleşmesinden itibaren yapılmak istenen toplantı ve yürüyüşün amacı ve hedefinin ne olacağı açık veya gizli olarak destekleyen veya karıştıran kuruluş ve şahısların kimliği ve geçmiş durumları ile topluluğun sayısı, direnme gücü ve ne gibi vasıta ve imkanları olduğu hususunda elemanlarını göndererek istihbarat toplamaya başlayacaktır” denildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde göreli iki 3’üncü sınıf emniyet müdürü, bir 4’üncü sınıf emniyet müdürü, bir büro amirine görevlerini “savsakladıkları” gerekçesiyle kınama cezası verildi.

10 Ekim katliamını yapan iki canlı bombadan biri olan Yunus Emre Alagöz hakkındaki istihbarata karşı gerekli önlemlerin alınmaması da “bazı eksiklikler” arasında sayıldı. Raporda, şunlar belirtildi: 

“Bahse konu açık hava toplantısının güvenliği için alınacak emniyet tedbirleri planlamasında dikkate alınabilecek nitelikte 2015 yılı başından itibaren İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine değişik kaynaklardan birçok istihbarat bilgisinin geldiği, bu bilgilerden bir kısmının İl Emniyet Müdürüne ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne iletildiği, bir kısmının ise yalnızca şubelerince değerlendirildiği, zaman zaman bu istihbarat bilgileri esas alınarak emniyet birimlerine bilgilendirme ve alınacak güvenlik önlemleri hususunda tamim çıkarıldığı, bu istihbarat bilgilerinin büyük çoğunluğunun teyide muhtaç bilgi niteliğinde olduğu ya da somut yer, zaman ve kişi belirtmeyen bilgiler içerdiği, ancak bu istihbaratın tamamına yakınının diğer istihbarat birimlerinden veya İstihbarat Daire Başkanlığından veya TEM Daire Başkanlığından geldiği, bu açıdan bakıldığında somut bilgiler içermese bile DEAŞ terör örgütünün amaçları ve eylem türlerinin bilinmesi açısından önem arz ettiği, diğer yandan il genelinde veya özel etkinliklerde alınacak güvenlik tedbirlerinin planlaması açısından bu bilgilerin önemli olduğu,

2015 yılında DEAŞ terör örgütü ile ilişkili istihbaratın fazlalığına rağmen, Ankara Tren Garı önünde canlı bomba terör eylemini gerçekleştiren Yunus Emre Alagöz’ün de içinde bulunduğu bazı şahısların canlı bomba eyleminde bulunabileceği ve irtibatlı oldukları DEAŞ terör örgütünün Diyarbakır ve Suruç terör eylemlerinden sonra ülkemizde ses getirecek başka terör eylemi hazırlığı içerisinde olduğuna ve halkın kalabalık olduğu yerlerde, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde birden fazla canlı bomba eylemi yapabileceğine yönelik istihbaratların önemli olduğu, zira toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin en yoğun olarak yapıldığı illerin başında Ankara'nın geldiği ve bu tür bilgilerin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenliğini planlamakla sorumlu İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı, emniyet birimleri ve hatta Îl Valisi ile paylaşılmasının önem arz ettiği, TEM Şube Müdürlüğü tarafından ise genel olarak emniyet tedbirlerinin gözden geçirilmesi veya sıklaştırılması amacıyla emniyet birimlerine çoğunlukla aynı içerikli yazıların yazıldığı,

Gelen istihbarat bilgileri üzerine TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından genellikle kişilerin Ankara ili ile bağlantılarının araştırıldığı, Suruç'ta meydana gelen patlama sonrasında İl Emniyet Müdürü başkanlığında birim müdürlerinin katılımı ile bazı toplantıların gerçekleştirildiği, terör eylemlerine karşı daha duyarlı olunması konusunda tamim yapıldığı ve değişik önleyici tedbirler alındığı, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordinesinde bazı operasyonlar yapıldığı, bazı terör eylemlerinin önlendiği, İl Valisine terör konularında brifing verildiği…”

GAZDAN “ÖLEN OLMAMIŞ”

Raporda, katliamdan sonra yaralıların ve kurtulanlara sıkılan biber gazı yönünden de değerlendirmede bulunuldu.

Dönemin Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın da aralarında bulunduğu 8 emniyet mensubu hakkında inceleme yapıldı. Emniyet görevlileri hakkında değerlendirmede bulunulurken katliam gününe ait telsiz konuşmaları incelendi, olay günü emniyet kamerası görüntüleri de izlendi.

Raporda, Adli Tıp Kurumu’na katliam günü ölenler arasında polisin biber gazı sonucu hayatını kaybeden olup olmadığının sorulduğu aktarıldı. Rapora gönderilen Adli Tıp Kurumu yazısında, emniyetin kullandığı gaz sonucu ölüm olmadığı ileri sürüldü. Adli Tıp Kurumu’nun bu yazısı doğrultusunda raporda, “Adli Tıp Kurumu raporundan da anlaşıldığı üzere ölümlerin patlayıcı madde infilakından kaynaklandığı, polis tarafından gaz kullanımına bağlı bir ölümün veya yaralanmanın gerçekleştiğine dair ise herhangi bir tespitin bulunmadığı…” denildi.

Raporda polisin katliam sonrası kullandığı gaz ile ilgili 8 emniyet mensubu hakkında “herhangi bir ceza tayinine mahal olmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır” denildi. 

Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Sivasspor 28 38
9. Antalyaspor 28 36
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Karagümrük 28 29
17. Hatayspor 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9